PTA Details

Class

Member (Parent)

Member  (Teacher)

Nursery

Khushboo Garg

Bhawna Mehta

LKG

Swati Jain

Aarti Mishra

UKG

Roopma Aggarwal

Neha Yadav

I

Archana Jain

Malka Arora

II

Sunayna Khandelwal

Daizy Sehgal

III

Rachna Goyal

Anshu Raghav

IV

Amit Agarwal

Meenu Ganda

V

Rahul Jain

Barkha Sharma

VI

Rekha Rai

Shama Saini

VII

Neeraj Chugh

Sunita Agarwal

VIII

Anup Chaudhry

Archana Mukhrjee

IX

Dr. S.R. Agrawal

Seema Naruka

X

Himanshu Mahawar

Megha Sachdeva

XI

Rina Jain

Anuj Kulshreshtha

XII

____

Khushi Ram Yadav